Kim jesteśmy?

O NAS


Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) to jedna z najbardziej doświadczonych i prężnych organizacji ekologicznych w Polsce (zał. w 1989 r., od 2004 r. posiada status OPP). Prowadzi kampanie edukacyjne i oświatowe, szkolenia, staże, wspiera proekologiczną przedsiębiorczość. Projekty realizowane przez FWIE ukierunkowane są na pogłębianie świadomości ekologicznej oraz prawnej społeczeństwa, aktywizację partycypacji społecznej w ochronie środowiska oraz bioróżnorodności. FWIE jest laureatem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Ponadto Fundacja jest członkiem założycielskim Komitetu „POE Małopolska”.

Więcej na: www.fwie.pl

Czym się zajmujemy?

O PROJEKCIE


Mobilne Laboratorium „POLoNEs” (Przyczyny – Ograniczenie – Likwidacja Niskiej Emisji)

Projekt realizowany w latach I 2016 – XII 2022

Jednym z głównych czynników wpływających na zdrowotność mieszkańców, zarówno w miastach, jak i na wsiach jest jakość powietrza. Obecnie największym zagrożeniem dla czystości powietrza jest niska emisja pochodząca głównie z gospodarstw domowych, często wiążąca się ze spalaniem paliw o niskiej wartości energetycznej w przestarzałych piecach, a także usuwaniem poprzez spalanie odpadów.
Celem głównym projektu jest ograniczenie niskiej emisji w miejscowościach znanych jako miejsca uzdrowiskowe, rekreacji i wypoczynku, usytuowane w pobliżu obszarów chronionych (parki narodowe, rezerwaty, obszary Natura 2000) poprzez edukację młodzieży i dorosłych na mobilnym stanowisku doświadczalnym.
Specjalnie skonstruowane laboratorium, może dojechać do dowolnej miejscowości i odpłatnie wziąć udział w imprezach plenerowych typu pikniki, festyny, zorganizowane pokazy np. dla szkół, mieszkańców.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, kreowanie postaw proekologicznych, energooszczędnych oraz promocja odnawialnych źródeł energii może odbyć się możliwie najbliżej odbiorcy.

Oddychajmy pełną piersią – kampania w Małopolsce 2019

w okresie VI – X 2019 roku prowadzimy intensywne działania edukacyjne w szkołach na terenie województwa Małopolskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Województwa Małopolskiego.

Znalezione obrazy dla zapytania wfośigw kraków logo

Znalezione obrazy dla zapytania województwo małopolskie logo

W okresie realizacji zadania Mobilne laboratorium POLoNEs przeszkoliło dzieci oraz młodzież z 14 miejscowości. Przeprowadziliśmy 60 godzinnych warsztatów edukacyjnych w szkołach podstawowych dla 1283 uczniów na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza, konsekwencji jakie wywołuje zanieczyszczenie atmosfery ziemskiej, zarówno w sposób bezpośredni zagrażając zdrowiu ludzi, ale również w globalnym znaczeniu oddziaływania na zmiany klimatu i ich konsekwencję. Przeszkoliliśmy uczniów z następujących szkół:

Szkoła podstawowa w Przebieczanach
Przedszkole nr 99 w Krakowie
Przedszkole nr 99 w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 36 w Krakowie
Szkoła podstawowa w Biskupicach
Szkoła podstawowa w Sławkowicach
Szkoła podstawowa w Brzesku
Szkoła podstawowa w Mokrzyskach
Szkoła podstawowa w Jasieniu
Szkoła podstawowa w Szczepanowie
Szkoła podstawowa w Okocimiu
Szkoła podstawowa w Koszycach
Szkoła podstawowa w Książnicach Wielkich
Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej
Szkoła Podstawowa w Brodach
Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach
Szkoła Podstawowa w Libertowie

Oto krótka relacja fotograficzna:

Jak działa „POLoNEs”?

 

Mobilne Laboratorium „POLoNEs” stanowią dwa elementy:

zadaszona przyczepa z otwieranymi burtami z możliwością stworzenia stoiska, na której znajdują się demonstracyjne urządzenia służące edukacji w zakresie eliminacji niskiej emisji pochodzącej z rozproszonych źródeł energii cieplnej,

OZE BUS wyposażony w demonstracyjne urządzenia prezentujące OZE (opcja dodatkowa).

Przyczepa wyposażona jest w aparaturę pomiarową pozwalającą ocenić jakość powietrza w miejscu jej zaparkowania oraz dwa kotły (moduł I „przyczyny” niskiej emisji, moduł II „ograniczenie” niskiej emisji) o różnym stopniu zaawansowania technologicznego opomiarowane tak, aby móc pokazać ilość ciepła uzyskiwaną podczas spalania różnych materiałów (np. paliwa kopalne, drewno, odpady), a także ilość szkodliwych związków chemicznych w spalinach emitowanych do atmosfery podczas spalania konkretnego materiału. Na przyczepie znajduje się także pompa ciepła typu powietrze-woda obrazująca ogrzewanie budynków z możliwością zaprezentowania na miejscu (moduł III „likwidacja” niskiej emisji).

Aparaturę pomiarową stanowią:

– analizator spalin do badania zawartości tlenu, tlenku węgla, tlenków azotu i pyłu w spalinach,
– analizator spalin do badania zawartości dwutlenku węgla, dwutlenku siarki oraz węglowodorów w spalinach,
– analizator jakości powietrza do badania zawartości tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku siarki, lotnych związków organicznych w powietrzu,
– pyłomierz do badania zawartości pyłu w powietrzu.

W towarzyszącym przyczepie OZE Busie można poznać urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, czy też pomp ciepła (moduł III „likwidacja” niskiej emisji).

Interaktywnej ekspozycji towarzyszy stoisko w namiocie z planszami edukacyjnymi oraz ekranem pozwalającym na prezentowanie większej liczbie osób wyników pomiarów dokonywanych podczas zajęć.

 

Co u nas słychać?

AKTUALNOŚCI


 

Gdzie można nas spotkać?

 KALENDARZ DZIAŁAŃ


Tu będziemy  Tu już byliśmy

Spotkania, które już się odbyły:

 

7.03.2017 Nysa

24.04.2017 Żywiec

28.04 .2017 Wadowice

24.06.2017 Bieruń

2.09.2017 Wieliczka

9.09.2017 Olkusz

10.09.2017 Chorzów

16.09.2017 Brzesko

18 i 25.09.2017 Skawina

20.09.2017 Rzozów

21.09.2017 Krzęcin

22.06.2017 Sułkowice

26.09.2017 Wielkie Drogi

28.09.2017 Zelczyna

03.10.2017 Bukowina Tatrzańska

24.10.2017  Maków Podhalański

14.12.2017  Biecz

5.03.2018  Przedszkole Samorządowe Nr 95 w Krakowie

10.04.2018 warsztaty dla Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi

17.05. 2018 Wólka Czepowa

20.05.2018 Kłodawa

3.06.2018 Nowe Brzesko

12.06.2018 Koszyce

17.06.2018 Ostrowiec Świętokrzyski

20.06.2018. Podegrodzie

21.06.2018. Koszyce

19.08.2018 Przemyśl

02.09.2018 Tomaszkowice (gmina Biskupice)

08.09.2018 Grybów

08.10.2018 I Wielka Lekcja Ekologii w Tauron Arenie Kraków

19.10.2018 Łapsze Niżne

24.10.2018 Jasło

9-10.03.2019 Rzeszów

19.03.2019 Słomniki

24.04.2019 Ochotnica Dolna

26.04.2019 Ochotnica Dolna

27.04.2019 Serock

28.04.2019 Ochotnica Dolna

19.05.2019 Kraków (Urząd Miasta Krakowa – Piknik rodzinny w Parku Jordana )

31.05.2019 Jasło

15.06.2019 Krzeszowice

20.09.2019 Jasień

20.09.2019 Wicina

07.10.2019 II Wielka Lekcja Ekologii w Tauron Arenie Kraków

Spotkania, które się odbędą:

13-14.11.2019 Rzeszów

 

 

 

 

GALERIA


Eko piknik w Ochotnicy Dolnej (28.04.2019)

                       

 


X Konferencja Ekologiczna w Jaśle (24.10.2018)


Dzień otwarty ekologicznego ogrzewania w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych (19.10.2018)


Wielka Lekcja Ekologii w TAURON Arena Kraków (08.10.2018)


Jesień Grybowska 2018 – „Piknik z Klimatem” (08.09.2018)


Dożynki w Tomaszkowicach (gmina Biskupice) (02.09.2018)


WINCENTIADA – Dni Patrona Miasta Przemyśla Świętego Wincentego (19.08.2018)


Dni Kwitnącego Rzepaku w Kłodawie (20.05.2018)


Zajęcia zorganizowane dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i Wsi w Wólce Czepowej  dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej (17.05.2018)


Warsztaty dla Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi (10.04.2018)


Pokaz dla mieszkańców oraz uczniów okolicznych szkół na terenie Przedszkola Samorządowego nr 95
w Krakowie przy ul. Kościuszkowców 6  w ramach akcji „Przedszkolaki wyrzucają smog z Dzielnicy IX” (5.03.2018)


Dzień Ziemi w Wadowicach (28.04.2017)


Mobilne Laboratorium „POLoNEs” (Przyczyny – Ograniczenie – Likwidacja Niskiej Emisji) w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu (24.04.2017)


Warsztaty dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania niskiej emisji w Nysie (7.03.2017)


Zdjęcia ze zbiorów projektu „POLoNEs”


REFERENCJE


Gdzie jesteśmy?

KONTAKT


Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Sikorskiego 5/1.3, 32-020 Wieliczka

tel. 607-358-222

e-mail: patrycja.fwie@gmail.com

www.fwie.pl

Zapraszamy do współpracy!

 

POLUB NAS NA FACEBOOKU: 

 

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

POLoNEs

 


RODO


Od 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie, jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.

Zawoja