Kim jesteśmy?

O NAS


Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) to jedna z najbardziej doświadczonych i prężnych organizacji ekologicznych w Polsce (zał. w 1989 r., od 2004 r. posiada status OPP). Prowadzi kampanie edukacyjne i oświatowe, szkolenia, staże, wspiera proekologiczną przedsiębiorczość. Projekty realizowane przez FWIE ukierunkowane są na pogłębianie świadomości ekologicznej oraz prawnej społeczeństwa, aktywizację partycypacji społecznej w ochronie środowiska oraz bioróżnorodności. FWIE jest laureatem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Ponadto Fundacja jest członkiem założycielskim Komitetu „POE Małopolska”.

Więcej na: www.fwie.pl

Czym się zajmujemy?

O PROJEKCIE


Mobilne Laboratorium „POLoNEs” (Przyczyny – Ograniczenie – Likwidacja Niskiej Emisji)

Projekt realizowany w latach I 2016 – XII 2018

Jednym z głównych czynników wpływających na zdrowotność mieszkańców, zarówno w miastach, jak i na wsiach jest jakość powietrza. Obecnie największym zagrożeniem dla czystości powietrza jest niska emisja pochodząca głównie z gospodarstw domowych, często wiążąca się ze spalaniem paliw o niskiej wartości energetycznej w przestarzałych piecach, a także usuwaniem poprzez spalanie odpadów.
Celem głównym projektu jest ograniczenie niskiej emisji w miejscowościach znanych jako miejsca uzdrowiskowe, rekreacji i wypoczynku, usytuowane w pobliżu obszarów chronionych (parki narodowe, rezerwaty, obszary Natura 2000) poprzez edukację młodzieży i dorosłych na mobilnym stanowisku doświadczalnym.
Specjalnie skonstruowane laboratorium, może dojechać do dowolnej miejscowości i odpłatnie wziąć udział w imprezach plenerowych typu pikniki, festyny, zorganizowane pokazy np. dla szkół, mieszkańców.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, kreowanie postaw proekologicznych, energooszczędnych oraz promocja odnawialnych źródeł energii może odbyć się możliwie najbliżej odbiorcy.

 

Jak działa „POLoNEs”?

 

Mobilne Laboratorium „POLoNEs” stanowią dwa elementy:

zadaszona przyczepa z otwieranymi burtami z możliwością stworzenia stoiska, na której znajdują się demonstracyjne urządzenia służące edukacji w zakresie eliminacji niskiej emisji pochodzącej z rozproszonych źródeł energii cieplnej,

OZE BUS wyposażony w demonstracyjne urządzenia prezentujące OZE.

Przyczepa wyposażona jest w aparaturę pomiarową pozwalającą ocenić jakość powietrza w miejscu jej zaparkowania oraz dwa kotły (moduł I „przyczyny” niskiej emisji, moduł II „ograniczenie” niskiej emisji) o różnym stopniu zaawansowania technologicznego opomiarowane tak, aby móc pokazać ilość ciepła uzyskiwaną podczas spalania różnych materiałów (np. paliwa kopalne, drewno, odpady), a także ilość szkodliwych związków chemicznych w spalinach emitowanych do atmosfery podczas spalania konkretnego materiału. Na przyczepie znajduje się także pompa ciepła typu powietrze-woda obrazująca ogrzewanie budynków z możliwością zaprezentowania na miejscu (moduł III „likwidacja” niskiej emisji).

Aparaturę pomiarową stanowią:

– analizator spalin do badania zawartości tlenu, tlenku węgla, tlenków azotu i pyłu w spalinach,
– analizator spalin do badania zawartości dwutlenku węgla, dwutlenku siarki oraz węglowodorów w spalinach,
– analizator jakości powietrza do badania zawartości tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku siarki, lotnych związków organicznych w powietrzu,
– pyłomierz do badania zawartości pyłu w powietrzu.

W towarzyszącym przyczepie OZE Busie można poznać urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, czy też pomp ciepła (moduł III „likwidacja” niskiej emisji).

Interaktywnej ekspozycji towarzyszy stoisko w namiocie z planszami edukacyjnymi oraz ekranem pozwalającym na prezentowanie większej liczbie osób wyników pomiarów dokonywanych podczas zajęć.

 

Co u nas słychać?

AKTUALNOŚCI


 

Gdzie można nas spotkać?

 KALENDARZ DZIAŁAŃ


Tu będziemyTu już byliśmy

Spotkania, które są już za Nami: 7.03.2017 Nysa, 24.04.2017 Żywiec, 28.04 .2017 Wadowice, 24.06.2017 Bieruń, 2.09.2017 Wieliczka, 9.09.2017 Olkusz, 10.09.2017 Chorzów, 16.09.2017 Brzesko, 18 i 25.09.2017 Skawina, 20.09.2017 Rzozów, 21.09.2017 Krzęcin, 22.06.2017 Sułkowice, 26.09.2017 Wielkie Drogi, 28.09.2017 Zelczyna, 03.10.2017 Bukowina Tatrzańska, 24.10.2017  Maków Podhalański, 14.12.2017  Biecz, 5.03.2018  Przedszkole Samorządowe Nr 95 w Krakowie, 10.04.2018 warsztaty dla Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi, 17.05. 2018 Wólka Czepowa, 20.05.2018 Kłodawa,  3.06.2018 Nowe Brzesko, 12.06.2018 Koszyce, 17.06.2018 Ostrowiec Świętokrzyski, 20.06.2018. Podegrodzie, 21.06.2018. Koszyce

GALERIA


Warsztaty dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania niskiej emisji w Nysie (7.03.2017)


Mobilne Laboratorium „POLoNEs” (Przyczyny – Ograniczenie – Likwidacja Niskiej Emisji) w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu (24.04.2017)


Dzień Ziemi w Wadowicach (28.04.2017)


Pokaz dla mieszkańców oraz uczniów okolicznych szkół na terenie Przedszkola Samorządowego nr 95
w Krakowie przy ul. Kościuszkowców 6  w ramach akcji „Przedszkolaki wyrzucają smog z Dzielnicy IX” (5.03.2018)


Warsztaty dla Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi (10.04.2018)


Zajęcia zorganizowane dzięki aktywności Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i Wsi w Wólce Czepowej  dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej (17.05.2018)

 


Dni Kwitnącego Rzepaku w Kłodawie (20.05.2018)


 

Zdjęcia ze zbiorów projektu „POLoNEs”


Gdzie jesteśmy?

KONTAKT


Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

ul. Józefitów 4/2, 30-039 Kraków

www.fwie.pl

e-mail: edukacja@fwie.pl

tel. 607-358-222

Zapraszamy do współpracy!

 

POLUB NAS NA FACEBOOKU: