Kim jesteśmy?

O NAS


Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) to jedna z najbardziej doświadczonych i prężnych organizacji ekologicznych w Polsce (zał. w 1989 r., od 2004 r. posiada status OPP). Prowadzi kampanie edukacyjne i oświatowe, szkolenia, staże, wspiera proekologiczną przedsiębiorczość. Projekty realizowane przez FWIE ukierunkowane są na pogłębianie świadomości ekologicznej oraz prawnej społeczeństwa, aktywizację partycypacji społecznej w ochronie środowiska oraz bioróżnorodności. FWIE jest laureatem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Ponadto Fundacja jest członkiem założycielskim Komitetu „POE Małopolska”.

Więcej na: www.fwie.pl

Czym się zajmujemy?

O PROJEKCIE


Mobilne Laboratorium „POLoNEs” (Przyczyny – Ograniczenie – Likwidacja Niskiej Emisji)

Projekt realizowany w latach I 2016 – XII 2018

Jednym z głównych czynników wpływających na zdrowotność mieszkańców, zarówno w miastach, jak i na wsiach jest jakość powietrza. Obecnie największym zagrożeniem dla czystości powietrza jest niska emisja pochodząca głównie z gospodarstw domowych, często wiążąca się ze spalaniem paliw o niskiej wartości energetycznej w przestarzałych piecach, a także usuwaniem poprzez spalanie odpadów.
Celem głównym projektu jest ograniczenie niskiej emisji w miejscowościach znanych jako miejsca uzdrowiskowe, rekreacji i wypoczynku, usytuowane w pobliżu obszarów chronionych (parki narodowe, rezerwaty, obszary Natura 2000) poprzez edukację młodzieży i dorosłych na mobilnym stanowisku doświadczalnym.
Specjalnie skonstruowane laboratorium, może dojechać do dowolnej miejscowości i odpłatnie wziąć udział w imprezach plenerowych typu pikniki, festyny, zorganizowane pokazy np. dla szkół, mieszkańców.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, kreowanie postaw proekologicznych, energooszczędnych oraz promocja odnawialnych źródeł energii może odbyć się możliwie najbliżej odbiorcy.

 

Jak działa „POLoNEs”?

 

Mobilne Laboratorium „POLoNEs” stanowią dwa elementy:

zadaszona przyczepa z otwieranymi burtami z możliwością stworzenia stoiska, na której znajdują się demonstracyjne urządzenia służące edukacji w zakresie eliminacji niskiej emisji pochodzącej z rozproszonych źródeł energii cieplnej,

OZE BUS wyposażony w demonstracyjne urządzenia prezentujące OZE.

Przyczepa wyposażona jest w aparaturę pomiarową pozwalającą ocenić jakość powietrza w miejscu jej zaparkowania oraz dwa kotły (moduł I „przyczyny” niskiej emisji, moduł II „ograniczenie” niskiej emisji) o różnym stopniu zaawansowania technologicznego opomiarowane tak, aby móc pokazać ilość ciepła uzyskiwaną podczas spalania różnych materiałów (np. paliwa kopalne, drewno, odpady), a także ilość szkodliwych związków chemicznych w spalinach emitowanych do atmosfery podczas spalania konkretnego materiału. Na przyczepie znajduje się także pompa ciepła typu powietrze-woda obrazująca ogrzewanie budynków z możliwością zaprezentowania na miejscu (moduł III „likwidacja” niskiej emisji).

Aparaturę pomiarową stanowią:

– analizator spalin do badania zawartości tlenu, tlenku węgla, tlenków azotu i pyłu w spalinach,
– analizator spalin do badania zawartości dwutlenku węgla, dwutlenku siarki oraz węglowodorów w spalinach,
– analizator jakości powietrza do badania zawartości tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku siarki, lotnych związków organicznych w powietrzu,
– pyłomierz do badania zawartości pyłu w powietrzu.

W towarzyszącym przyczepie OZE Busie można poznać urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, czy też pomp ciepła (moduł III „likwidacja” niskiej emisji).

Interaktywnej ekspozycji towarzyszy stoisko w namiocie z planszami edukacyjnymi oraz ekranem pozwalającym na prezentowanie większej liczbie osób wyników pomiarów dokonywanych podczas zajęć.

 

Co u nas słychać?

AKTUALNOŚCI


 

Gdzie można nas spotkać?

 KALENDARZ DZIAŁAŃ


Tu będziemyTu już byliśmy

Spotkania, które są już za Nami: 7.03 Nysa, 24.04 Żywiec, 28.04 Wadowice, 2.09 Wieliczka, 16.09 Brzesko, 18 i 25.09 Skawina, 20.09 Rzozów, 21.09 Krzęcin, 26.09 Wielkie Drogi.

GALERIA


Warsztaty dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania niskiej emisji w Nysie (7.03.2017)


Mobilne Laboratorium „POLoNEs” (Przyczyny – Ograniczenie – Likwidacja Niskiej Emisji) w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu (24.04.2017)


Dzień Ziemi w Wadowicach (28.04.2017)


Zdjęcia ze zbiorów projektu „POLoNEs”


Gdzie jesteśmy?

KONTAKT


Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

ul. Czysta 17/4 31-121 Kraków

www.fwie.pl

e-mail: edukacja@fwie.pl

tel. 607-358-222

Zapraszamy do współpracy!

 

POLUB NAS NA FACEBOOKU: